23 lutego

prof. dr hab. Maciej Kokoszko (UŁ), dr Zofia Rzeźnicka (UŁ), Kilka uwag o siarze, serze i błędzie Aecjusza z Amidy, czyli o tym, czy Atenajos z Naukratis znał Galena z Pergamonu

23 marca

prof. Bruno Currie (Oriel College, Oxford): Recognition and Mind-Reading in Odyssey Book 23

27 kwietnia

prof. Ermanno Malaspina (Uniwersytet w Turynie): Seneca nella villa di Scipione. Una nuova lettura dell'epistola 86