18 marca

Prof. dr hab. Adam Łajtar (UW), dr hab. Tomasz Derda, prof. UW: Wojsko rzymskie w dolnej Nubii w pierwszych latach Augusta. Greckie i łacińskie papirusy z Qasr Ibrim

22 kwietnia

Prof. Eleanor Dickey (University of Reading): Greek teaching in Republican Rome: how exactly did they do it?