Terminy posiedzeń KNoKA w roku akademickim 2018/2019

Rok 2018

20 października

24 listopada

Rok 2019

19 stycznia

23 lutego

23 marca

27 kwietnia

25 maja

Wszystkie posiedzenia odbywają się o godz. 11.30 w sali nr 6 im. K. Kumanieckiego lub w sali nr 103 im. T. Zielińskiego w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 1, w Warszawie.