Terminy posiedzeń KNoKA w roku akademickim 2017/2018

Rok 2017

7 października

4 listopada

2 grudnia

Rok 2018

13 stycznia

3 lutego

3 marca

7 kwietnia

12 maja

Wszystkie posiedzenia odbywają się o godz. 11.30 w sali nr 6 im. K. Kumanieckiego lub w sali nr 103 im. T. Zielińskiego w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 1, w Warszawie.