Terminy posiedzeń KNoKA w roku akademickim 2016/2017

Rok 2016

8 października

5 listopada

3 grudnia

Rok 2017

14 stycznia

18 lutego

18 marca

22 kwietnia

27 maja

Wszystkie posiedzenia odbywają się o godz. 11.30 w sali nr 6 im. K. Kumanieckiego (lub w sali nr 103 im. T. Zielińskiego) w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UW (I piętro), ul. Krakowskie Przedmieście 1, w Warszawie.