Witold Wołodkiewicz (1929-2021)

001. Witols Wolodkiewicz ret

W sobotę wieczorem 13 lutego zmarł Profesor dr hab. Witold Wołodkiewicz, prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, znawca kultury antycznej, adwokat.

Witold Wołodkiewicz urodził się 23 października 1929 r. w Warszawie.  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1951). Był uczniem Edwarda Gintowta i Eduardo Volterry. Od ponad 50 lat był pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz (od 1998) Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną, od 1969 - profesorem. Był także rektorem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, Przewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk.

Prowadził wykłady w Uniwersytetach zagranicznych, głównie we Włoszech i we Francji (Università di Camerino, professore a contratto – r. akad. 1982–1983; Paris I – Panthéon-Sorbonne, Professeur invité – 1987 r.; IV-e Séction École Pratique des Hautes Études – Sorbonne – r. akad. 1991–1992 jako directeur d’etudes invité étranger; cykle wkładów w Università di Napoli I Facoltà di Giurisprudenza w latach 1989, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003; Università di Sassari 2000, professore a contratto; Università di Roma II 2005.

Zorganizował w Warszawie Międzynarodową Szkołę Prawa Rzymskiego. Wykładowcami w niej byli, oprócz profesorów polskich, najznakomitsi profesorowie włoscy z Neapolu, Rzymu, Katanii, Padwy, a także z najważniejszych ośrodków naukowych w Niemczech, a słuchaczami młodzi badacze, pochodzący początkowo z kręgu państw kultury europejskiej, z czasem również z krajów kulturowo bardziej odległych, takich jak Chiny. Brał udział w licznych międzynarodowych, kongresach i kolokwiach. Był członkiem: Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; przewodniczącym rad naukowych, m.in.: IBI UW (przewodniczył Radzie naukowej OBTA do roku 2005); Instytutu Historii Prawa UW; Instytutu Nauk Prawnych PAN; Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury (Przewodniczący).

Był członkiem różnych międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, m.in.: Société d´Histoire du Droit; Société Française du XVIII-e siècle; członkiem consiglio scientifico Centro Internazionale di studi romanistici „Copanello”. Był członkiem rad naukowych czasopism: „Index” International Survey of Roman Law; „Iura” Rivista internazionale di diritto romano e Antico; kolegium redakcyjnego Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra” i członkiem rady programowej „Zeszytów Prawniczych”.

Profesor Witold Wołodkiewicz był niestrudzonym badaczem instytucji prawa rzymskiego i europejskiej kultury prawnej, zwłaszcza czasów oświecenia i epoki napoleońskiej. Owocem tych badań były liczne publikacje naukowe, a zwieńczeniem – kierowanie zespołem, który doprowadził do „uwiecznienia” najważniejszych paremii w sposób materialny, dzięki umieszczeniu ich na kolumnach otaczających gmach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Jego mini-eseje przez całe lata drukowane w "Palestrze", zostały wydane w formie zbiorów "Czy prawo rzymskie przestało istnieć" i „Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej”.

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski. 

Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace.

 

(Załączamy link do numeru "Zeszytów Prawniczych" poświęconego czci Prof. Wołodkiewicza: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/issue/view/632)

***

Z największym smutkiem zawiadamiamy, że 12.10.2020 r. zmarł prof. Sylwester Dworacki, filolog klasyczny, prorektor UAM w latach 1993-1999, redaktor czasopisma naukowego "Eos" w latach 1977-2003 (od 1983 r. redaktor naczelny), wieloletni członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.

***

Nakładem wydawnictwa UAM ukazał się polski przekład eposu Oppiana pt. Halieutika – Poemat o rybach i rybakach w tłumaczeniu i opracowaniu Krystyny Bartol (Poznań 2020, ss. 218)  (strona wydawnictwa)

***

Nakładem wydawnictwa UAM w serii Fontes Historiae Antiquae (t. XLVIII) ukazał się przekład księgi XVIII Biblioteki Historycznej Diodora Sycylijskiego pt. Czas diadochów w przekładzie Anny Pawlaczyk i w opracowaniu Leszka Mrozewicza (Poznań 2020, ss. 156) (strona wydawnictwa).

***

Nakładem wydawnictwa UAM w serii Fontes Historiae Antiquae (t. XLVII) ukazał się przekład księgi XVII Biblioteki Historycznej Diodora Sycylijskiego pt. Dzieje Aleksandra Macedońskiego w przekładzie Anny Pawlaczyk i w opracowaniu Leszka Mrozewicza (Poznań 2020, ss. 212) (strona wydawnictwa).

***

 Nakładem Towarzystwa Naukowego KUL ukazała się książka Krzysztofa Nareckiego pt. Mneme w epoce przedsokratyków (Lublin 2020, ss. 232) (strona wydawnictwa).

***

Nakładem wydawnictwa UŁ ukazała się publikacja pt. Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów. Leksykon autorstwa Katarzyny Chiżyńskiej, Jadwigi Czerwińskiej i Małgorzaty Budzowskiej (Łódź 2020, ss. 510) (strona wydawnictwa).

***

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o konferencji poświęconej Cyceronowi, które znajdują się na stronie przedsięwzięcia: http://www.obta.al.uw.edu.pl/en/cicero-congress

***

Redakcja czasopisma Ciceroniana On Line zaprasza do nadsyłania tekstów. Kliknij, żeby poznać szczegóły.

***

Centrum Ceraneum, Wydział Filozoficzno-Historyczny i Wydział Filologiczny UŁ zapraszają na otwarty wykład, który w Instytucie Historii UŁ (s. 103) wygłosi prof. John Wilkins: Galen on how food and medicine work in the body (21 marca 2019, godz. 17). Kliknij, żeby poznać szczegóły.

***

Centrum Ceraneum, Wydział Filozoficzno-Historyczny i Wydział Filologiczny UŁ zapraszają na otwarty wykład, który w Pałacu Biedermanna w Łodzi wygłosi prof. Jean-Paul Pittion: The animal analogue in human anatomy and physiology: Galen, Vesalius and Harvey (21 stycznia 2019, godz. 18). Kliknij, żeby poznać szczegóły.

***

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN wystosował pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina w sprawie punktacji czasopism (w szczególności zastosowania bazy Scopus do oceny czasopism humanistycznych). Załącznik do tego listu stanowią materiały poglądowe opracowane przez prof. Jakuba Pigonia, członka Komitetu i redaktora naczelnego czasopisma "Eos". Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami: list do ministra Gowina i załącznik do listu.

***

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich chętnych na posiedzenie Komisji Bizantynologicznej PTH, które odbędzie się dnia 1 grudnia 2018 r. (sobota) o godz. 11.30 w Krakowie, w gmachu Collegium Novum UJ (ul. Gołębia 24, sala 56). Głównym punktem posiedzenia będzie wspomnienie Profesor Marii Dzielskiej. W tej części zezbrania wystąpi i poprowadzi ją prof. dr hab. Maciej Salamon.

***

Centrum Ceraneum, Wydział Filozoficzno-Historyczny i Wydział Filologiczny UŁ zaprasza na otwarty wykład, który wygłosi w UŁ prof. Vivian Nutton: The New Galen, 2005-2018 (13 grudnia 2018, godz. 18, sala 103 Instytutu Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a). Kliknij, żeby poznać szczegóły.

***

Centrum Ceraneum UŁ organizuje cykl otwartych wykładów poświęconych historii medycyny w starożytności i Bizancjum. Pierwsze wykłady wygłoszą prof. Danielle Gourevitch (17 października 2018) i prof. Vivian Nutton (13 grudnia 2018). Kliknij, żeby poznać szczegóły.

***

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową nowo powstałego czasopisma elektronicznego Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa. Jego redaktorem naczelnym jest dr hab. Ewa Gajda, prof. US - członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej.

***

Zachęcamy do bezpłatnego ściągnięcia wersji elektronicznej książki Franka Kolba pt. Zmanipulowana "Troja". Historia - mity - polityka (Gnieźnieńskie Prace Humanistyczne 12), przedsłowiem opatrzył i do druku podał Leszek Mrozewicz, przeł. Leszek Mrozewicz i Aurelia Pawlicka, konsultacja archeologiczna Mateusz Jaeger, Instytut Kultury Europejskiej, Gniezno 2016 (kliknij adres bibliograficzny książki, by rozpocząć jej ściąganie).

***

Ukazał się tom pod redakcją Tomasza Derdy, Jennifer Hilder i Jana Kwapisza, zawierający referaty wygłoszone podczas współorganizowanej przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej konferencji Fragments, Holes, and Wholes: Reconstructing the Ancient World in Theory and PracticeInformacje o książce, w szczególności spis treści, można znaleźć na stronie wydawnictwa.

***

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej objął patronatem konferencję zatytułowaną Roman Empire: a 21st Century Perspective... In memoriam Géza Alföldy, która odbędzie się w Gnieźnie w dniach 8-10 listopada 2016 roku.

Ideą konferencji jest uczczenie pamięci jednego z najwybitniejszych badaczy dziejów Rzymu starożytnego naszych czasów - Gézy Alföldy’ego, od którego śmierci minie w listopadzie tego roku pięć lat. Gnieźnieński Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu postanowił oddać Mu hołd konferencją na podany wyżej temat. Odbędzie się ona w siedzibie Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, a jej celem jest upowszechnienie najnowszych wyników badań nad starożytnym Rzymem, prowadzonych w różnych krajach Europy. Problematykę obejmuje dziedziny, na polu których Géza Alföldy wpisał się w naukę światową i wytyczył jej nowe tory:

1. Współczesne badania nad epigrafiką;

2. Historia społeczna i prozopografia;

3. Rzym a prowincje. Stan i perspektywy badawcze;

4. Wojskowość rzymska. Stan i perspektywy badawcze;

5. Historiografia rzymska. Perspektywa badawcza.

Ujęcie problematyki badań nad Cesarstwem Rzymskim z perspektywy XXI wieku pokaże drogę, którą przeszła nauka, także polska, w ostatnich dziesięcioleciach. Dotąd chęć udziału w konferencji zgłosili liczni badacze z Austrii, Chorwacji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Węgier, Włoch i oczywiście Polski.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji.

Zapraszamy do pobrania programu konferencji.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

***

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Scrinium Augustini, poświęconym bogatemu światowi listów św. Augustyna. Projektowi szefuje dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK, członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, który przedstawił projekt na posiedzeniu Komitetu 9 kwietnia 2016 r.

***

Wybór linków dotyczących dyskusji na temat peer-review, listy ERIH, impact factor:

http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article591

http://www.aktualnosci.pan.pl/

http://listserv.liv.ac.uk/cgi-bin/wa?A2=ind0810&L=classicists&T=0&P=5072

, Wydział Filozoficzno-Historyczny i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego