1. Prof. dr hab. Jerzy Axer, Uniwersytet Warszawski, członek korespondent PAN

2. Prof. dr hab. Krystyna Bartol, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

3. Prof. dr hab. Małgorzata Borowska, Uniwersytet Warszawski

4. Dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

5. Prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska, Uniwersytet Łódzki

6. Prof. dr hab. Jerzy Danielewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

7. Dr hab. Tomasz Derda, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

8. Prof. dr hab. Maria Dzielska, Uniwersytet Jagielloński

9. Dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski

10. Dr hab. Ewa Gajda, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

11. Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

12. Prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska, Uniwersytet Warszawski

13. Dr Piotr Jaworski, Uniwersytet Warszawski, członek specjalista

14. Dr Katarzyna Jażdżewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, członek specjalista

15. Prof. dr hab. Oktawiusz Jurewicz, Uniwersytet Warszawski, członek honorowy

16. Prof. dr hab. Maciej Kokoszko, Uniwersytet Łódzki

17. Prof. dr hab. Anna M. Komornicka, Uniwersytet Łódzki, członek honorowy

18. Prof. dr hab. Kazimierz Korus, Uniwersytet Jagielloński

19. Dr hab. Ryszard Kulesza, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

20. Dr Jan Kwapisz, Uniwersytet Warszawski, członek specjalista

21. Prof. dr hab. Adam Łajtar, Uniwersytet Warszawski

22. Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski

23. Prof. dr hab. Katarzyna Marciniak, Uniwersytet Warszawski, członek Akademii Młodych Uczonych PAN

24. Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

25. Prof. dr hab. Karol Myśliwiec, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN,

członek rzeczywisty PAN

26. Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski

27. Dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

28. Prof. dr hab. Piotr Niczyporuk, Uniwersytet w Białymstoku

29. Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, Uniwersytet Jagielloński

30. Dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

31. Prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński

32. Prof. dr hab. Piotr Skubiszewski, Uniwersytet Warszawski, członek rzeczywisty PAN

33. Prof. dr hab. Jerzy Styka, Uniwersytet Jagielloński

34. Prof. dr hab. Marian Szarmach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

35. Prof. dr hab. Mikołaj Szymański, Uniwersytet Warszawski, członek specjalista

36. Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

37. Dr hab. Marek Węcowski, Uniwersytet Warszawski

38. Dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

39. Prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz, Uniwersytet Warszawski, członek honorowy

40. Prof. dr hab. Maria Zabłocka, Uniwersytet Warszawski

41. Prof. dr hab. Jan Zabłocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego