Komisja ds. Publikacji Naukowych

Przewodniczący

Dr hab. prof. UW Jan Kwapisz

Członkowie:

Prof. dr hab. Tomasz Derda

Prof. dr hab. Ryszard Kulesza

Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

Prof. dr hab. Przemysław Nehring

Prof. dr hab. Robert Wiśniewski

 

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący:

Dr hab. prof. UWr Jakub Pigoń

Członkowie:

Prof. dr hab. Krystyna Bartol

Prof. dr hab. Adam Łajtar

Prof. dr hab. Przemysław Nehring

 

Sekcja Archeologiczno-Numizmatyczna

Przewodniczący:

Dr hab. prof. UMK Bartosz Awianowicz

Członkowie:

Prof. dr hab. Tomasz Derda

Prof. dr hab. Adam Łajtar

 

Sekcja Starożytnego Bliskiego Wschodu

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano

Członkowie:

Prof. dr hab. Tomasz Derda

Dr hab. Aleksandra Klęczar

Prof. dr hab. Adam Łajtar

Ks. Prof. dr hab. Józef Naumowicz

 

Sekcja Praw Antycznych

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. Anna Tarwacka

Członkowie: Prof. dr hab. Kazimierz Ilski

Prof. dr hab. Szymon Olszaniec

Prof. dr hab. Maria Zabłocka

Prof. dr hab. Jan Zabłocki

 

Sekcja Bizantynologiczna

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Robert Wiśniewski

Członkowie:

Dr hab. prof. UMK Bartosz Awianowicz

Prof. dr hab. Tomasz Derda

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski

Prof. dr hab. Anna Kotłowska

Prof. dr hab. Adam Łajtar

Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

Prof. dr hab. Szymon Olszaniec