Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Jerzy Styka

 

Członkowie:

Prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska

Prof. dr hab. Maciej Kokoszko

Prof. dr hab. Krzysztof Narecki

 

Komisja ds. Badań Naukowych i Kontaktów Międzynarodowych

Przewodniczący:

 Dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ

 

Członkowie:

Dr hab. Katarzyna Balbuza, prof. UAM

Prof. dr hab. Gościwit Malinowski          

Prof. dr hab. Przemysław Marciniak       

Prof. dr hab. Danuta Okoń

Dr hab. Marek Węcowski, prof. UW

 

Komisja Wydawnicza

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Ryszard Kulesza

 

Członkowie:

Dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ

Dr Andrzej Kompa

Dr hab. Jan Kwapisz

Prof. dr hab. Gościwit Malinowski

Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

Dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr

 

Sekcja Archeologiczna

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

 

Członkowie:

Dr hab. Katarzyna Balbuza, prof. UAM

Prof. dr hab. Adam Łajtar

Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz

Prof. dr hab. Danuta Okoń

Dr hab. Marek Węcowski, prof. UW

 

Sekcja Bizantynologiczna

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Maciej Kokoszko

 

Członkowie:

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski

Dr Andrzej Kompa

Prof. dr hab. Adam Łajtar

Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz

Prof. dr hab. Przemysław Marciniak

Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

Prof. dr hab. Przemysław Nehring

Prof. dr hab. Szymon Olszaniec

Prof. dr hab. Teresa Wolińska

 

Sekcja Mediolatynistyki, Neolatynistyki i Recepcji Kultury Antycznej

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. Agnieszka Dziuba

 

Członkowie:

Prof. dr hab. Jerzy Axer

Dr Krzysztof Nowak

Prof. dr hab. Mikołaj Szymański

Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska

 

Sekcja Praw Antycznych

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Jan Zabłocki

 

Członkowie:

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski

Prof. dr hab. Szymon Olszaniec