Terminy najbliższych posiedzeń:

 

8 września 2022,  w czwartek, o godz. 19.00, w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

20 października, w czwartek, o godz. 19.00, w formie zdalnej na platformie MS Teams:

dr hab. Karol Kłodziński, "Ex auctoritate et sententia Imperatoris. O tajemniczym rozstrzygnięciu Antoninusa Piusa sporu granicznego w okolicach Mustis (Musti) w Afryce Prokonsularnej"

 

17 listopada, w czwartek, o godz. 19.00, w formie zdalnej na platformie MS Teams:

 prof. dr hab. Hubert Wolanin, „Jak Grecy odkrywali liczbę. W gramatyce”

 

15 grudnia, w czwartek, o godz. 19.00, w formie zdalnej na platformie MS Teams:

prof. dr hab. Jan Zabłocki: "Verbis moribusque sententia legum conprehensa est"