Na posiedzeniu 21 stycznia referat pt. "The Ancient World: Past, Present, and Future of Europe” wygłosił gość specjalny z Uniwersytetu we Freiburgu Prof. Dr Hans-Joachim Gehrke.

20230121_124940.jpg

 

Miło nam poinformować, że nakładem wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności jako LXXXV tom serii "Rozprawy Wydziału Filologicznego"  ukazała się się monografia prof. dra hab. Kazimierza Korusa, członka KNoKA PAN, pt. "Szlachetna miłość. Greckie źródła tożsamości europejskiej" (Krakow 2022).

(link do strony wydawnictwa)

 

Z radością informujemy, że prof. dr hab. Adam Łajtar, członek KNoKA PAN, znalazł się  w gronie laureatów Nagród Naukowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w edycji 2022. Serdecznie gratulujemy!

(link do strony z wynikami konkursu)

 

Centrum Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić na wykłady otwarte na temat antycznej i bizantyńskiej medycyny. Prelegentkami będą dr Irene Calà (Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium oraz Uniwersytet w Ulm) oraz dr Laurence Totelin (Uniwersytet w Cardiff). Wystąpienia, odbywające się w Instytucie Historii UŁ (ul. Aleksandra Kamińskiego 27a), będą transmitowane online poprzez platformę MS Teams.

24 października 2022, godz. 17.00, Instytut Historii UŁ, sala 202

dr Irene CalàThe physician's instruments in medieval Constantinople: hands, tools and machines

Link do spotkania: 

Dr Irena Calà: The physician's instruments in medieval Constantinople: hands, tools and machines

10 listopada 2022, godz. 17.00, Instytut Historii UŁ, sala 202

dr Laurence TotelinPerfumers and their perfumes in the ancient drug trade

Link do spotkania: 

Dr Laurence Totelin: Perfumers and their perfumes in the ancient drug trade


Oba linki są również dostępne na stronie Centrum Ceraneum: www.ceraneum.uni.lodz.pl

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN ma przyjemność zaprosić na okolicznościową konferencję z okazji dwusetnej rocznicy odczytania pisma hieroglificznego przez Jeana-François Champolliona, pt. Zapomniane pisma, zapomniane języki. Champollion i jego odkrycie 200 lat później, która odbędzie się w dniach 14-15 września br. w siedzibie IKŚiO PAN, w Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72) w sali E. Majewskiego (III piętro). W obradach można też wziąć udział za pośrednictwem platformy MS Teams.

Program konferencji

 

Polski Instytut Archeologiczny w Atenach oraz Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Atenach mają zaszczyt zaprosić na I. Konferencję Roczną Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach (za rok 2021), która odbędzie się w dniu 19 maja 2022 roku w godzinach 19.00 – 21.30 w Ambasadzie RP w Atenach.

Zaproszenie

 

Nakładem wydawnictwa Universitas ukazał się przekład Heroid Owidiusza autorstwa Moniki Miazek-Męczyńskiej i Elżbiety Wesołowskiej (Kraków 2022, ss. 436) (strona wydawnictwa)

 

 Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się monografia Jana Prostko-Prostyńskiego pt. A History of the Herules (Poznań 2022, ss. 222) (strona wydawnictwa)

 

Prezydium KNoKA PAN wystąpiło z poparciem dla Stanowiska Środowiska Akademickiego potępiającego rosyjską agresję na Ukrainę 24 lutego 2022r.

 

(ARCHIWALNE)

 

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej przyjął uchwałę o wsparciu Apelu w obronie stowarzyszenia "Memoriał". Tekst uchwały - kliknij tutaj.

 

Nakładem wydawnictwa Harrassowitz Verlag (Wiesbaden 2021) w serii Philippika: Altertumstwissenschaftlische Abhandlungen (Contributions to the Study of Ancient World Cultures), vol. 153 ukazał się tom jubileuszowy dla Prof. Leszka Mrozewicza pt. Antiquitas Aeterna. Classical Studies dedicaated to Leszek Mrozewicz on His 70th Birthday (ed. Katarzyna Balbuza, Michał Duch, Zofia Kaczmarek, Krzysztof Królczyk, Anna Tatarkiewicz). Strony redakcyjne - kliknij tutaj.

 

Miło nam poinformować, że monografia Prof. dra hab. Adama Łajtara pt. A Late Christian Pilgrimage in Nubia. The Evidence of Wall Inscriptions in the Upper Church at Banganarti (wyd. Peeters, Leuven-Paris-Bristol 2020) zdobyła nagrodę naukową Wydziału I PAN im. Erazma Majewskiego w dyscyplinie archeologii. Gratulujemy! (oryginał uchwały: kliknij tutaj)

 

W środę, 3 listopada 2021, o godz. 16.45 Instytut Filologii Klasycznej UW zaprasza na gościnne wykłady:

Dr Regina Höschele (University of Toronto)
Pessimi poetae – A Worst of
 
Prof. Peter Bing (University of Toronto)
The Death of the Author:  Hesiod’s Double Burial in Epigrams  by “Pindar” (Page FGE p.159-60), Mnasalkes (AP 7.54 = 18 GP), Alkaios (AP 7.55 = 12 GP), and in the Biographical Tradition

Streszczenia obu wystąpień można ściągnąć tu: http://pliki.ifk.uw.edu.pl/upload/abstrakty%203%20listopada.pdf. Seminarium będzie transmitowane online (link: https://meet.google.com/vgu-rnaq-aev).

 

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej podjął uchwałę o wystąpieniu do Ministerstwa Edukacji i Nauki z wnioskiem o wniesienie poprawek w punktacji czasopism naukowych. Zob. wnioskowane zmiany na ministerialnej liście czasopism naukowych: (uchwała KNoKA o punktacji czasopism naukowych).

 

Nakładem wydawnictwa Brill w serii History of Warfare (vol. 136) ukazała się monografia prof. Łukasza Różyckiego pt. Batterfield Emotions in Late Antiquity. A Study of Fear and Motivation in Roman Military Treatises (Leuven 2021, ss. 336) (strona wydawnictwa).

 

W dniu 8 października 2021 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się jubileusz 50-lecia doktoratu prof. Mariana Szarmacha, wieloletniego członka KNoKA PAN.

 

Nakładem wydawnictwa Peeters w serii The Journal of Juristic Papyrology Supplements (vol. 39)ukazała się monografia prof. dr hab. Adama Łajtara pt. A Late Christian Pilgrimage Centre in Nubia. The Evidence of Wall Inscriptions in the Upper Church at Banganarti (Leuven 2020, ss. 621) (strona wydawnictwa).

 

W dniach 16-18 czerwca 2021 r. odbędzie się (online) konferencja międzynarodowa pt. The presence of Plotinus: the self, contemplation, and spiritual exercise in the Enneads, współorganizowana przez Instytut Filologii Klasycznej UAM oraz Polską Akademię Nauk. Program wydarzenia: kliknij tutaj.

***

Witold Wołodkiewicz (1929-2021)

001. Witols Wolodkiewicz ret

W sobotę wieczorem 13 lutego zmarł Profesor dr hab. Witold Wołodkiewicz, prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, znawca kultury antycznej, adwokat.

Witold Wołodkiewicz urodził się 23 października 1929 r. w Warszawie.  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1951). Był uczniem Edwarda Gintowta i Eduardo Volterry. Od ponad 50 lat był pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz (od 1998) Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną, od 1969 - profesorem. Był także rektorem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, Przewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk.

Prowadził wykłady w Uniwersytetach zagranicznych, głównie we Włoszech i we Francji (Università di Camerino, professore a contratto – r. akad. 1982–1983; Paris I – Panthéon-Sorbonne, Professeur invité – 1987 r.; IV-e Séction École Pratique des Hautes Études – Sorbonne – r. akad. 1991–1992 jako directeur d’etudes invité étranger; cykle wkładów w Università di Napoli I Facoltà di Giurisprudenza w latach 1989, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003; Università di Sassari 2000, professore a contratto; Università di Roma II 2005.

Zorganizował w Warszawie Międzynarodową Szkołę Prawa Rzymskiego. Wykładowcami w niej byli, oprócz profesorów polskich, najznakomitsi profesorowie włoscy z Neapolu, Rzymu, Katanii, Padwy, a także z najważniejszych ośrodków naukowych w Niemczech, a słuchaczami młodzi badacze, pochodzący początkowo z kręgu państw kultury europejskiej, z czasem również z krajów kulturowo bardziej odległych, takich jak Chiny. Brał udział w licznych międzynarodowych, kongresach i kolokwiach. Był członkiem: Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; przewodniczącym rad naukowych, m.in.: IBI UW (przewodniczył Radzie naukowej OBTA do roku 2005); Instytutu Historii Prawa UW; Instytutu Nauk Prawnych PAN; Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury (Przewodniczący).

Był członkiem różnych międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, m.in.: Société d´Histoire du Droit; Société Française du XVIII-e siècle; członkiem consiglio scientifico Centro Internazionale di studi romanistici „Copanello”. Był członkiem rad naukowych czasopism: „Index” International Survey of Roman Law; „Iura” Rivista internazionale di diritto romano e Antico; kolegium redakcyjnego Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra” i członkiem rady programowej „Zeszytów Prawniczych”.

Profesor Witold Wołodkiewicz był niestrudzonym badaczem instytucji prawa rzymskiego i europejskiej kultury prawnej, zwłaszcza czasów oświecenia i epoki napoleońskiej. Owocem tych badań były liczne publikacje naukowe, a zwieńczeniem – kierowanie zespołem, który doprowadził do „uwiecznienia” najważniejszych paremii w sposób materialny, dzięki umieszczeniu ich na kolumnach otaczających gmach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Jego mini-eseje przez całe lata drukowane w "Palestrze", zostały wydane w formie zbiorów "Czy prawo rzymskie przestało istnieć" i „Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej”.

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski. 

Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace.

 

(Załączamy link do numeru "Zeszytów Prawniczych" poświęconego czci Prof. Wołodkiewicza: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/issue/view/632)

***

Z największym smutkiem zawiadamiamy, że 12.10.2020 r. zmarł prof. Sylwester Dworacki, filolog klasyczny, prorektor UAM w latach 1993-1999, redaktor czasopisma naukowego "Eos" w latach 1977-2003 (od 1983 r. redaktor naczelny), wieloletni członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.

***

Nakładem wydawnictwa UAM ukazał się polski przekład eposu Oppiana pt. Halieutika – Poemat o rybach i rybakach w tłumaczeniu i opracowaniu Krystyny Bartol (Poznań 2020, ss. 218)  (strona wydawnictwa)

***

Nakładem wydawnictwa UAM w serii Fontes Historiae Antiquae (t. XLVIII) ukazał się przekład księgi XVIII Biblioteki Historycznej Diodora Sycylijskiego pt. Czas diadochów w przekładzie Anny Pawlaczyk i w opracowaniu Leszka Mrozewicza (Poznań 2020, ss. 156) (strona wydawnictwa).

***

Nakładem wydawnictwa UAM w serii Fontes Historiae Antiquae (t. XLVII) ukazał się przekład księgi XVII Biblioteki Historycznej Diodora Sycylijskiego pt. Dzieje Aleksandra Macedońskiego w przekładzie Anny Pawlaczyk i w opracowaniu Leszka Mrozewicza (Poznań 2020, ss. 212) (strona wydawnictwa).

***

 Nakładem Towarzystwa Naukowego KUL ukazała się książka Krzysztofa Nareckiego pt. Mneme w epoce przedsokratyków (Lublin 2020, ss. 232) (strona wydawnictwa).

***

Nakładem wydawnictwa UŁ ukazała się publikacja pt. Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów. Leksykon autorstwa Katarzyny Chiżyńskiej, Jadwigi Czerwińskiej i Małgorzaty Budzowskiej (Łódź 2020, ss. 510) (strona wydawnictwa).