Tematy referatów zaplanowanych na posiedzenia jesienią 2023:

 

19 października – prof. dr hab. Jerzy Danielewicz, „Hymn do Attisa (Naassenorum carmen, fr. 44,3 Heitsch). Problemy interpretacji”. 

16 listopada  – prof. dr hab. Katarzyna Jażdżewska, "Nie z tego świata: epifanie, wizje i postacie nadludzkie w antycznej literaturze dialogowej". 

 Wszystkie posiedzenia odbędą się w formie zdalnej, na platformie MS Teams. 

Informacja o wygłoszonych już referatach - kliknij tutaj.