Tematy referatów na posiedzenia jesienią i zimą 2022 r.:

20 października: dr hab. Karol Kłodziński, "Ex auctoritate et sententia Imperatoris. O tajemniczym rozstrzygnięciu Antoninusa Piusa sporu granicznego w okolicach Mustis (Musti) w Afryce Prokonsularnej", 

 

17 listopada: prof. dr hab. Hubert Wolanin, „Jak Grecy odkrywali liczbę w gramatyce”, 

 

15 grudnia: prof. dr hab. Jan Zabłocki: "Verbis moribusque sententia legum conprehensa est".

Wszystkie posiedzenia odbędą się w formie zdalnej, o godz. 19.00 na platformie MsTeams.

 

 

Informacja o wygłoszonych już referatach - kliknij tutaj.