Tematy referatów na posiedzenia jesienią i zimą 2022 r.:

20  (lub 15) października: dr hab. Karol Kłodziński, "Ex auctoritate et sententia Imperatoris. O tajemniczym rozstrzygnięciu Antoninusa Piusa sporu granicznego w okolicach Mustis (Musti) w Afryce Prokonsularnej", 

 

17 listopada: prof. dr hab. Hubert Wolanin, „Jak Grecy odkrywali liczbę. W gramatyce”, 

 

15 grudnia: prof. dr hab. Jan Zabłocki: "Verbis moribusque sententia legum conprehensa est".

Posiedzenia 17 listopada i 15 grudnia odbędą się w formie zdalnej, o godz. 19.00 na platformie MsTeams.

Posiedzenie październikowe odbędzie się, w zależności od sytuacji pandemicznej, albo w sobotę, 15 października, o godz. 11.30 stacjonarnie w Warszawie, albo 20 października w formie zdalnej, o godz. 19.00 na platformie MsTeams.

 

 

Informacja o wygłoszonych już referatach - kliknij tutaj.