Rok 2023

16 listopada 

prof. dr hab. Katarzyna Jażdżewska, "Nie z tego świata: epifanie, wizje i postacie nadludzkie w antycznej literaturze dialogowej".

 

19 października

prof. dr hab. Jerzy Danielewicz, „Hymn do Attisa (Naassenorum carmen, fr. 44,3 Heitsch). Problemy interpretacji”. 

 

20 maja

prof. dr hab. Danuta Okoń, „Senatorskie kariery tribuni militum w okresie późnego pryncypatu”.

 

15 kwietnia

prof. dr hab. Agnieszka Dziuba, „Biskupi polscy w ogniu krytyki Marcina Kromera”. 

 

 18 marca

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, "Jan Stobajos, literatura ekscerptów i warsztat badacza".

 

21 stycznia

prof. Dr Hans-Joachim Gehrke, "The Ancient World: Past, Present, and Future of Europe”. 

 

Rok 2022

 

15 grudnia

prof. dr hab. Jan Zabłocki, "Verbis moribusque sententia legum conprehensa est".

 

17 listopada

 prof. dr hab. Hubert Wolanin, „Jak Grecy odkrywali liczbę w gramatyce”

 

20 października

dr Karol Kłodziński, "Ex auctoritate et sententia Imperatoris. O tajemniczym rozstrzygnięciu Antoninusa Piusa sporu granicznego w okolicach Mustis (Musti) w Afryce Prokonsularnej".

 

23 czerwca

 prof. dr hab. Szymon Olszaniec, "Przemiany administracji prowincjonalnej Cesarstwa w IV-VI wieku n.e."

 

19 maja

dr hab. prof. UWr Jakub Pigoń, "Distringor officio, amicis deservio, studeo interdum. Pliniusz Młodszy w trzydziestu trzech odsłonach (VII księga Listów)"

 

17 marca

Prof. dr hab. Maciej Kokoszko, "O Antimusie  i jego De observatione ciborum". 

 

20 stycznia

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, "Nowoczesne modelowanie krajobrazu miejskiego Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru: nowy projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej." 

 

Rok 2021

16 grudnia

Ksiądz prof. dr hab. Józef Naumowicz, Spory wokół historycznych początków Bożego Narodzenia

 

18 listopada 2021

Prof. dr hab. Gościwit Malinowski, Hellenes, Yavana, Frumi, Peristan - longue durée greckiej tożsamości etnicznej w Azji Centralnej

 

21 października

Prof. dr hab. Krystyna Bartol, Orfeuszowa pieśń nad brzegiem morza (GDRK Heitsch XXXIX = APHG Perale 43b). Propozycja interpretacji

 

20 maja

Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska (UAM): Chór w antycznej tragedii jako dysponent poczucia wspólnoty. Kilka uwag.

 

15 kwietnia

Dr hab. Marek Węcowski (UW): Grecja archaiczna jako problem historyczny.

 

18 marca

Prof. dr hab. Przemysław Nehring (UMK): Teoria i praktyka epistolograficzna w listach Augustyna.

 

21 stycznia

Prof. dr hab. Adam Łajtar (UW): (Nie)znana inskrypcja z Tafa - źródło do wczesnych dziejów Nubii chrześcijańskiej.

Rok 2020

14 stycznia

Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (UW): Na szczycie piramid i w tebańskich świątyniach. Juliusz Słowacki nad Nilem

 

Rok 2019

3 grudnia - posiedzenie poświęcone pamięci prof. Oktawiusza Jurewicza

Program posiedzenia:

Część I Octavio Jurewicz in memoriam.

Wystąpienia: ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW), prof. dr hab. Maciej Salamon (UJ), prof. dr hab. Jerzy Axer (UW).

Dyskusja.

Część II

Referat: prof. dr hab. Adam Łajtar (UW): Zabezpieczenie zmarłego na drogę pośmiertną w Nubii chrześcijańskiej. Greckie i koptyjskie inskrypcje w krypcie grobowej w Dongoli

Sprawozdanie z 23. Międzynarodowego Kongresu Bizantynologicznego w Belgradzie - dr Andrzej Kompa

 

19 stycznia

dr Piotr Jaworski (UW): Czy znaleziska monet Hadriana z rzymskiego fortu Apsaros są świadectwem inspekcji dokonanej przez Lucjusza Flawiusza Arriana, namiestnika Kapadocji?

23 lutego

prof. dr hab. Maciej Kokoszko (UŁ), dr Zofia Rzeźnicka (UŁ), Kilka uwag o siarze, serze i błędzie Aecjusza z Amidy, czyli o tym, czy Atenajos z Naukratis znał Galena z Pergamonu

23 marca

dr Bruno Currie (Oriel College, Oksford): Mind-reading, recognition, and self-expression in Odyssey 23

27 kwietnia

prof. Ermanno Malaspina (Uniwersytet w Turynie): Seneca nella villa di Scipione. Una nuova lettura dell'epistola 86

25 maja

dr Katarzyna Jażdżewska (UKSW): Dialog po Platonie: świadectwo papirusów

19 października

prof. dr hab. Jerzy Danielewicz (UAM): Późnogreckie epitalamia poetyckie

Rok 2018

13 stycznia

dr Jan Kwapisz (UW): Mechanizm z Antykitery jako artefakt kultury

3 lutego

prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (UW): Bogowie w maskach, czyli Amfitrion usprawiedliwiony

3 marca

prof. dr hab. Jerzy Styka (UJ): Kategoria jasności w antycznej estetyce literackiej

7 kwietnia

dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr: Kreta, Naksos i Kolchida. Funkcja odniesień do Medei Enniusza w carmen 64 Katullusa

12 maja

prof. Hans Hauben (KU Leuven): Prince et Messie. Réflexions sur les 'Sauveurs' au tournant de notre ère

20 października 2018

prof. dr hab. Marian Szarmach (UMK): Aristajnetos - późny sofista

24 listopada 2018

dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ: Caeleste signum dei - σταυροῦ τρόπαιον ἐκ φωτός: znak umieszczony na tarczach czy nowo wykreowany sztandar - labarum?

Rok 2017

14 stycznia

Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (UW): Na szczycie piramid i w tebańskich świątyniach. Juliusz Słowacki nad Nilem

18 lutego

Dr hab. Ewa Gajda, prof. US: Między prawem a teologią. Narodziny cezaropapizmu

18 marca

Prof. dr hab. Adam Łajtar (UW), dr hab. Tomasz Derda, prof. UW: Wojsko rzymskie w dolnej Nubii w pierwszych latach Augusta. Greckie i łacińskie papirusy z Qasr Ibrim

22 kwietnia

Prof. Eleanor Dickey (University of Reading): Greek teaching in Republican Rome: how exactly did they do it?

27 maja

Dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL: Marek Celiusz Rufus. Przegrany polityk, zmarnowany talent

7 października

dr hab. Marek Węcowski (UW): Bizantyńskie nonsensy na temat ateńskiego ostracyzmu

4 listopada

prof. dr hab. Piotr Niczyporuk (UwB): Działalność naukowa Wydziału Prawa Akademii Wileńskiej w latach 1644-1655

2 grudnia 2017

prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska (UAM): Okrutna prawda - Sofokles i Wyspiański

Rok 2016

23 stycznia

Dr hab. Marek Węcowski (UW): Odyseja - poemat autoironiczny? Indywidualność poetycka Homera w świetle "kłamliwych opowieści" Odysa

27 lutego

Prof. dr hab. Krystyna Bartol (UAM): Pieśń na cześć Demetriosa Poliorketesa (CA 173)

9 kwietnia

Dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK: Scrinium Augustini - The World of Augustine's Letters. Prezentacja bazy danych i projektu badawczego poświęconego listom Augustyna

7 maja

Dr hab. Maciej Kokoszko, prof. UŁ: Galaktologia terapeutyczna (γαλακτολογία ἰατρική) Galena zawarta w De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus

4 czerwca

Prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska (UW): Niobe w ogrodzie: z Rzymu przez Europę do Arkadii

8 października

Dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW: Mędrek jako właściciel i strona kontraktów w Philogelosie

5 listopada

Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL: Pojęcie dike w myśli Heraklita z Efezu

3 grudnia

Część I Octavio Jurewicz in memoriam.

Wystąpienia: ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW), prof. dr hab. Maciej Salamon (UJ), prof. dr hab. Jerzy Axer (UW).

Część II

Prof. dr hab. Adam Łajtar (UW): Zabezpieczenie zmarłego na drogę pośmiertną w Nubii chrześcijańskiej. Greckie i koptyjskie inskrypcje w krypcie grobowej w Dongoli

Dr Andrzej Kompa (UŁ): Sprawozdanie z 23. Międzynarodowego Kongresu Bizantynologicznego w Belgradzie

Rok 2015

17 stycznia

Prof. dr hab. Danuta Musiał (UMK): Imperium Romanum jako supermarket religii

21 lutego

Dr hab. Jadwiga Czerwińska, prof. UŁ: Mit w dramaturgii Eurypidesa

28 marca

Dr hab. Stanisław Turlej (UJ): Przesłanie De aedificiis Prokopiusza z Cezarei

25 kwietnia

Dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr: Autoportret z Minerwą: Owidiusz, Tristia IV 10

16 maja

Prof. Patrick Finglass (University of Nottingham): Pitying Oedipus

10 października

Zebranie poświęcone pamięci prof. Izy Bieżuńskiej-Małowist w dwudziestą rocznicę śmierci.

Program zebrania:

prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer (UW): Iza Bieżuńska-Małowist (1917-1995). Szkic biograficzny

prof. dr hab. Ryszard Kulesza (UW): Prof. Bieżuńska-Małowist - wspomnienia z lat studenckich

prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (UW): Prof. Iza Bieżuńska-Małowist we wspomnieniach ucznia

7 listopada

prof. dr hab. Piotr Skubiszewski (UW): Drzewo zielone i drzewo suche na sarkofagu z Via della Lungara w Rzymie

Rok 2014

11 stycznia

Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz (UAM): Calpurnius Iulianus, wojny markomańskie i malowana inskrypcja z Novae

8 lutego

Dr Jan Kwapisz (UW): Palladas spotyka Optacjana Porfiriusza. Co Nowy Palladas mówi nam o poezji czasu Konstantyna Wielkiego

8 marca

Dr hab. Kazimierz Ilski, prof. UAM: Teodozjusz II w utworze Nathaniela Lee

5 kwietnia

Prof. Dr Jürgen Hammerstaedt (Universität zu Köln): Die epikureische Inschrift des Diogenes von Oinoanda. Ergebnisse und Aussichten nach den Surveys von 2007 bis 2012

10 maja

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka (UJ): Badania archeologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego na agorze antycznego miasta Pafos (2011-2013)

11 października

Prof. dr hab. Karol Myśliwiec (IKŚiO PAN): Co mówią fragmenty nekropoli okresu ptolemejskiego w Sakkarze?

8 listopada

Dr hab. Ewa Skwara, prof. UAM: Sprawa pewnej napaści. Problemy interpretacyjne w Phormio (981-989) Terencjusza

6 grudnia

Dr hab. Jacek Wiewiorowski (UAM): Lex prospicit, non respicit - o rzymskich i nierzymskich źródłach zakazu działania prawa wstecz

Rok 2013

19 stycznia

Prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer (UW): Subkultury polis?

16 lutego

Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska (UAM): Inter- i kontekstualna Prozerpina u Klaudiana

9 marca

Dr hab. Adam Łajtar, prof. UW: Teksty „szkolne” z Nubii chrześcijańskiej, czyli o tym, jak uczono się czytać i pisać po grecku na południowych krańcach cywilizacji śródziemnomorskiej

18 maja

Prof. dr hab. Małgorzata Borowska (UW): Nikos Kazandzakis w labiryncie. Uwagi o dramacie Kuros

8 czerwca

Prof. dr hab. Maria Zabłocka (UW): Quaestio cum lance et licio

12 października

Prof. Paola Angeli Bernardini (Università degli Studi di Urbino): Guerrieri e atleti nella Grecia antica: protagonisti dell'ideologia agonale a confronto

9 listopada

Prof. dr hab. Jerzy Danielewicz (UAM): Co nowego w akrostychach

7 grudnia

Dr hab. Teresa Szostek, prof. UWr: Rękopisy Gesta Romanorum w polskich bibliotekach

Rok 2012

14 stycznia

Prof. dr hab. Jerzy Styka (UJ): Lektury paralelne dzieł greckich i łacińskich w świadectwach autorów rzymskich

18 lutego

Dr hab. Ryszard Kulesza, prof. UW: Termopile. Kilka uwag na temat legendy

24 marca

Prof. dr hab. Tomasz Giaro (UW): Rzymskie prawdy prawnicze. Eksperyment myślowy

21 kwietnia

Prof. dr. hab. Krzysztof Nawotka (UWr): Aleksander Wielki w Babilonie

12 maja

Dr hab. Hubert Wolanin (UJ): Arystoteles, stoicy i gramatycy greccy o języku: historia pewnego terminu

20 października

Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (UW): Jean-François Champollion. W rocznicę odczytania pisma hieroglificznego 

10 listopada

Prof. dr hab. Maciej Salamon (UJ): Światowy zasięg misji bizantyńskiej

8 grudnia

Prof. dr Gerson Schade (Freie Universität, Berlin): Sicily’s Place in Greek Poetry