Rok 2023

 

20 maja

prof. dr hab. Danuta Okoń, „Senatorskie kariery tribuni militum w okresie późnego pryncypatu”.

 

15 kwietnia

prof. dr hab. Agnieszka Dziuba, „Biskupi polscy w ogniu krytyki Marcina Kromera”. 

 

 18 marca

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, "Jan Stobajos, literatura ekscerptów i warsztat badacza".

 

21 stycznia

prof. Dr Hans-Joachim Gehrke, "The Ancient World: Past, Present, and Future of Europe”. 

 

Rok 2022

 

15 grudnia

prof. dr hab. Jan Zabłocki, "Verbis moribusque sententia legum conprehensa est".

 

17 listopada

 prof. dr hab. Hubert Wolanin, „Jak Grecy odkrywali liczbę w gramatyce”

 

20 października

dr Karol Kłodziński, "Ex auctoritate et sententia Imperatoris. O tajemniczym rozstrzygnięciu Antoninusa Piusa sporu granicznego w okolicach Mustis (Musti) w Afryce Prokonsularnej".

 

23 czerwca

 prof. dr hab. Szymon Olszaniec, "Przemiany administracji prowincjonalnej Cesarstwa w IV-VI wieku n.e."

 

19 maja

dr hab. prof. UWr Jakub Pigoń, "Distringor officio, amicis deservio, studeo interdum. Pliniusz Młodszy w trzydziestu trzech odsłonach (VII księga Listów)"

 

17 marca

Prof. dr hab. Maciej Kokoszko, "O Antimusie  i jego De observatione ciborum". 

 

20 stycznia

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, "Nowoczesne modelowanie krajobrazu miejskiego Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru: nowy projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej." 

 

Rok 2021

16 grudnia

Ksiądz prof. dr hab. Józef Naumowicz, Spory wokół historycznych początków Bożego Narodzenia

 

18 listopada 2021

Prof. dr hab. Gościwit Malinowski, Hellenes, Yavana, Frumi, Peristan - longue durée greckiej tożsamości etnicznej w Azji Centralnej

 

21 października

Prof. dr hab. Krystyna Bartol, Orfeuszowa pieśń nad brzegiem morza (GDRK Heitsch XXXIX = APHG Perale 43b). Propozycja interpretacji

 

20 maja

Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska (UAM): Chór w antycznej tragedii jako dysponent poczucia wspólnoty. Kilka uwag.

 

15 kwietnia

Dr hab. Marek Węcowski (UW): Grecja archaiczna jako problem historyczny.

 

18 marca

Prof. dr hab. Przemysław Nehring (UMK): Teoria i praktyka epistolograficzna w listach Augustyna.

 

21 stycznia

Prof. dr hab. Adam Łajtar (UW): (Nie)znana inskrypcja z Tafa - źródło do wczesnych dziejów Nubii chrześcijańskiej.

Rok 2020

14 stycznia

Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (UW): Na szczycie piramid i w tebańskich świątyniach. Juliusz Słowacki nad Nilem

 

Rok 2019

3 grudnia - posiedzenie poświęcone pamięci prof. Oktawiusza Jurewicza

Program posiedzenia:

Część I Octavio Jurewicz in memoriam.

Wystąpienia: ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW), prof. dr hab. Maciej Salamon (UJ), prof. dr hab. Jerzy Axer (UW).

Dyskusja.

Część II

Referat: prof. dr hab. Adam Łajtar (UW): Zabezpieczenie zmarłego na drogę pośmiertną w Nubii chrześcijańskiej. Greckie i koptyjskie inskrypcje w krypcie grobowej w Dongoli

Sprawozdanie z 23. Międzynarodowego Kongresu Bizantynologicznego w Belgradzie - dr Andrzej Kompa

 

19 stycznia

dr Piotr Jaworski (UW): Czy znaleziska monet Hadriana z rzymskiego fortu Apsaros są świadectwem inspekcji dokonanej przez Lucjusza Flawiusza Arriana, namiestnika Kapadocji?

23 lutego

prof. dr hab. Maciej Kokoszko (UŁ), dr Zofia Rzeźnicka (UŁ), Kilka uwag o siarze, serze i błędzie Aecjusza z Amidy, czyli o tym, czy Atenajos z Naukratis znał Galena z Pergamonu

23 marca

dr Bruno Currie (Oriel College, Oksford): Mind-reading, recognition, and self-expression in Odyssey 23

27 kwietnia

prof. Ermanno Malaspina (Uniwersytet w Turynie): Seneca nella villa di Scipione. Una nuova lettura dell'epistola 86

25 maja

dr Katarzyna Jażdżewska (UKSW): Dialog po Platonie: świadectwo papirusów

19 października

prof. dr hab. Jerzy Danielewicz (UAM): Późnogreckie epitalamia poetyckie

Rok 2018

13 stycznia

dr Jan Kwapisz (UW): Mechanizm z Antykitery jako artefakt kultury

3 lutego

prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (UW): Bogowie w maskach, czyli Amfitrion usprawiedliwiony

3 marca

prof. dr hab. Jerzy Styka (UJ): Kategoria jasności w antycznej estetyce literackiej

7 kwietnia

dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr: Kreta, Naksos i Kolchida. Funkcja odniesień do Medei Enniusza w carmen 64 Katullusa

12 maja

prof. Hans Hauben (KU Leuven): Prince et Messie. Réflexions sur les 'Sauveurs' au tournant de notre ère

20 października 2018

prof. dr hab. Marian Szarmach (UMK): Aristajnetos - późny sofista

24 listopada 2018

dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ: Caeleste signum dei - σταυροῦ τρόπαιον ἐκ φωτός: znak umieszczony na tarczach czy nowo wykreowany sztandar - labarum?

Rok 2017

14 stycznia

Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (UW): Na szczycie piramid i w tebańskich świątyniach. Juliusz Słowacki nad Nilem

18 lutego

Dr hab. Ewa Gajda, prof. US: Między prawem a teologią. Narodziny cezaropapizmu

18 marca

Prof. dr hab. Adam Łajtar (UW), dr hab. Tomasz Derda, prof. UW: Wojsko rzymskie w dolnej Nubii w pierwszych latach Augusta. Greckie i łacińskie papirusy z Qasr Ibrim

22 kwietnia

Prof. Eleanor Dickey (University of Reading): Greek teaching in Republican Rome: how exactly did they do it?

27 maja

Dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL: Marek Celiusz Rufus. Przegrany polityk, zmarnowany talent

7 października

dr hab. Marek Węcowski (UW): Bizantyńskie nonsensy na temat ateńskiego ostracyzmu

4 listopada

prof. dr hab. Piotr Niczyporuk (UwB): Działalność naukowa Wydziału Prawa Akademii Wileńskiej w latach 1644-1655

2 grudnia 2017

prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska (UAM): Okrutna prawda - Sofokles i Wyspiański

Rok 2016

23 stycznia

Dr hab. Marek Węcowski (UW): Odyseja - poemat autoironiczny? Indywidualność poetycka Homera w świetle "kłamliwych opowieści" Odysa

27 lutego

Prof. dr hab. Krystyna Bartol (UAM): Pieśń na cześć Demetriosa Poliorketesa (CA 173)

9 kwietnia

Dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK: Scrinium Augustini - The World of Augustine's Letters. Prezentacja bazy danych i projektu badawczego poświęconego listom Augustyna

7 maja

Dr hab. Maciej Kokoszko, prof. UŁ: Galaktologia terapeutyczna (γαλακτολογία ἰατρική) Galena zawarta w De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus

4 czerwca

Prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska (UW): Niobe w ogrodzie: z Rzymu przez Europę do Arkadii

8 października

Dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW: Mędrek jako właściciel i strona kontraktów w Philogelosie

5 listopada

Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL: Pojęcie dike w myśli Heraklita z Efezu

3 grudnia

Część I Octavio Jurewicz in memoriam.

Wystąpienia: ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW), prof. dr hab. Maciej Salamon (UJ), prof. dr hab. Jerzy Axer (UW).

Część II

Prof. dr hab. Adam Łajtar (UW): Zabezpieczenie zmarłego na drogę pośmiertną w Nubii chrześcijańskiej. Greckie i koptyjskie inskrypcje w krypcie grobowej w Dongoli

Dr Andrzej Kompa (UŁ): Sprawozdanie z 23. Międzynarodowego Kongresu Bizantynologicznego w Belgradzie

Rok 2015

17 stycznia

Prof. dr hab. Danuta Musiał (UMK): Imperium Romanum jako supermarket religii

21 lutego

Dr hab. Jadwiga Czerwińska, prof. UŁ: Mit w dramaturgii Eurypidesa

28 marca

Dr hab. Stanisław Turlej (UJ): Przesłanie De aedificiis Prokopiusza z Cezarei

25 kwietnia

Dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr: Autoportret z Minerwą: Owidiusz, Tristia IV 10

16 maja

Prof. Patrick Finglass (University of Nottingham): Pitying Oedipus

10 października

Zebranie poświęcone pamięci prof. Izy Bieżuńskiej-Małowist w dwudziestą rocznicę śmierci.

Program zebrania:

prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer (UW): Iza Bieżuńska-Małowist (1917-1995). Szkic biograficzny

prof. dr hab. Ryszard Kulesza (UW): Prof. Bieżuńska-Małowist - wspomnienia z lat studenckich

prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (UW): Prof. Iza Bieżuńska-Małowist we wspomnieniach ucznia

7 listopada

prof. dr hab. Piotr Skubiszewski (UW): Drzewo zielone i drzewo suche na sarkofagu z Via della Lungara w Rzymie

Rok 2014

11 stycznia

Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz (UAM): Calpurnius Iulianus, wojny markomańskie i malowana inskrypcja z Novae

8 lutego

Dr Jan Kwapisz (UW): Palladas spotyka Optacjana Porfiriusza. Co Nowy Palladas mówi nam o poezji czasu Konstantyna Wielkiego

8 marca

Dr hab. Kazimierz Ilski, prof. UAM: Teodozjusz II w utworze Nathaniela Lee

5 kwietnia

Prof. Dr Jürgen Hammerstaedt (Universität zu Köln): Die epikureische Inschrift des Diogenes von Oinoanda. Ergebnisse und Aussichten nach den Surveys von 2007 bis 2012

10 maja

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka (UJ): Badania archeologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego na agorze antycznego miasta Pafos (2011-2013)

11 października

Prof. dr hab. Karol Myśliwiec (IKŚiO PAN): Co mówią fragmenty nekropoli okresu ptolemejskiego w Sakkarze?

8 listopada

Dr hab. Ewa Skwara, prof. UAM: Sprawa pewnej napaści. Problemy interpretacyjne w Phormio (981-989) Terencjusza

6 grudnia

Dr hab. Jacek Wiewiorowski (UAM): Lex prospicit, non respicit - o rzymskich i nierzymskich źródłach zakazu działania prawa wstecz

Rok 2013

19 stycznia

Prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer (UW): Subkultury polis?

16 lutego

Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska (UAM): Inter- i kontekstualna Prozerpina u Klaudiana

9 marca

Dr hab. Adam Łajtar, prof. UW: Teksty „szkolne” z Nubii chrześcijańskiej, czyli o tym, jak uczono się czytać i pisać po grecku na południowych krańcach cywilizacji śródziemnomorskiej

18 maja

Prof. dr hab. Małgorzata Borowska (UW): Nikos Kazandzakis w labiryncie. Uwagi o dramacie Kuros

8 czerwca

Prof. dr hab. Maria Zabłocka (UW): Quaestio cum lance et licio

12 października

Prof. Paola Angeli Bernardini (Università degli Studi di Urbino): Guerrieri e atleti nella Grecia antica: protagonisti dell'ideologia agonale a confronto

9 listopada

Prof. dr hab. Jerzy Danielewicz (UAM): Co nowego w akrostychach

7 grudnia

Dr hab. Teresa Szostek, prof. UWr: Rękopisy Gesta Romanorum w polskich bibliotekach

Rok 2012

14 stycznia

Prof. dr hab. Jerzy Styka (UJ): Lektury paralelne dzieł greckich i łacińskich w świadectwach autorów rzymskich

18 lutego

Dr hab. Ryszard Kulesza, prof. UW: Termopile. Kilka uwag na temat legendy

24 marca

Prof. dr hab. Tomasz Giaro (UW): Rzymskie prawdy prawnicze. Eksperyment myślowy

21 kwietnia

Prof. dr. hab. Krzysztof Nawotka (UWr): Aleksander Wielki w Babilonie

12 maja

Dr hab. Hubert Wolanin (UJ): Arystoteles, stoicy i gramatycy greccy o języku: historia pewnego terminu

20 października

Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (UW): Jean-François Champollion. W rocznicę odczytania pisma hieroglificznego 

10 listopada

Prof. dr hab. Maciej Salamon (UJ): Światowy zasięg misji bizantyńskiej

8 grudnia

Prof. dr Gerson Schade (Freie Universität, Berlin): Sicily’s Place in Greek Poetry