Najbliższe posiedzenie Komitetu zaplanowane jest na 25 kwietnia 2020, w Warszawie, w Instytucie Filologii Klasycznej UW przy Krakowskim Przedmieściu 1 (s. 6).