Najbliższe posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej odbędzie się 10 września 2020r., w formie zdalnej, na platformie MS Teams. Posiedzenie będzie miało na celu wyłonienie kandydatów KNoKA do Nagród Naukowych Wydziału I PAN.