Najbliższe posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej odbędzie się 21 stycznia 2021r. o godz. 19.00, w formie zdalnej, na platformie MS Teams. Referat pt. "(Nie)znana inskrypcja z Tafa: źródło do wczesnych dziejów Nubii chrześcijańskiej" wygłosi prof. dr hab. Adam Łajtar.