1. Prof. dr hab. Jerzy Axer, Uniwersytet Warszawski

2. Prof. dr hab. Krystyna Bartol, Uniwersytet im. A. Mickiewicza

3. Dr hab. Piotr Bieliński, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

4. Prof. dr hab. Małgorzata Borowska, Uniwersytet Warszawski

5. Prof. dr hab. Benedetto Bravo, Uniwersytet Warszawski

6. Prof. dr hab. Robert Chodkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski

7. Prof. dr hab. Helena Cichocka, Uniwersytet Warszawski

8. Dr hab. Jadwiga Czerwińska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

9. Prof. dr hab. Jerzy Danielewicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, przewodniczący

10. Prof. dr hab. Sylwester Dworacki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza

11. Prof. dr hab. Maria Dzielska, Uniwersytet Jagielloński

12. Prof. dr hab. Tomasz Giaro, Uniwersytet Warszawski

13. Dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski

14. Prof. dr hab. Oktawiusz Jurewicz, Uniwersytet Warszawski, członek honorowy

15. Prof. dr hab. Zsolt Kiss, Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN

16. Prof. dr hab. Jerzy Kolendo, Uniwersytet Warszawski

17. Prof. dr hab. Anna Komornicka, Uniwersytet Łódzki, członek honorowy

18. Prof. dr hab. Kazimierz Korus, Uniwersytet Jagielloński

19. Prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer, Uniwersytet Warszawski

20. Dr hab. Kazimierz Lewartowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

21. Dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, prof. UJ/prof. UW, Uniwersytet Jagielloński/Uniwersytet Warszawski

22. Prof. dr hab. Stanisław Longosz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

23. Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski

24. Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza

25. Dr hab. Danuta Musiał, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

26. Prof. dr hab. Karol Myśliwiec, Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN

27. Dr hab. Józef Naumowicz, prof. UKSW, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego

28. Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, Uniwersytet Jagielloński

29. Dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

30. Prof. dr hab. Henryk Podbielski, Katolicki Uniwersytet Lubelski

31. Prof. dr hab. Remigiusz Popowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski

32. Prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński

33. Prof. dr hab. Piotr Skubiszewski, Uniwersytet Warszawski

34. Prof. dr hab. Janusz Sondel, Uniwersytet Jagielloński

35. Prof. dr hab. Marek Starowieyski, Uniwersytet Warszawski

36. Prof. dr hab. Jerzy Styka, Uniwersytet Jagielloński

37. Prof. dr hab. Marian Szarmach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

38. Dr hab. Teresa Szostek, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

39. Dr hab. Mikołaj Szymański, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

40. Prof. dr hab. Joachim Śliwa, Uniwersytet Jagielloński

41. Prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz, Uniwersytet Warszawski